Premiehuurwoning

Samen maak je 't verschil. Premiehuur

Home > Dienstverlening >

> Premiehuurwoning

> Huurduo

> Zekerheden

> Dienstverlening

Dienstverlening met één vast tarief

 

Onze dienstverlening bestaat uit het begeleiden van verhuurder en huurduo bij het (ver)huren van een premiehuurwoning met als belangrijkste taken:

 1. aanleveren handleiding t.b.v. een correcte afwikkeling
 2. opstellen van de juridisch correcte premiehuurhuurcontracten (deel A en C)
 3. opstellen van de toestemmingsverklaring verhuurder/eigenaar (deel B)

Met onze dienstverlening (premiehuurcontract deel A, B en C) is het mogelijk dat twee meederjarige mensen als huurduo samen in een huis wonen, zonder dat zij fiscale partners worden. Hierdoor behoudt de hoofdhuurder volledig het recht op 100% huurtoeslag van € 354 p/mnd. Met onze premiehuurcontracten weet de hoofdhuurder zeker dat dit bedrag ook daadwerkelijk wordt ontvangen.

 

 

Kosten: vast tarief € 495 incl. btw

Met onze speciale premiehuurcontracten is alles administratief en juridisch goed geregeld. Onze factuur met ons vaste tarief van € 495 incl. btw richten wij altijd aan de verhuurder. Partijen zijn natuurlijk vrij om daar onderling een eerlijke verdeelsleutel in te maken.

 

 

Juridisch correcte premiehuurcontracten

Om twee meerderjarige mensen als een huurduo samen in uw huurwoning te laten wonen, zonder dat zij direct hun complete (fiscale) leven moeten delen, hebben onze juristen speciale huurcontracten ontwikkeld. Deze speciale premiehuurcontracten bestaan uit 3 verschillende onderdelen:

 1. Premiehuurcontract tussen verhuurder en hoofdhuurder (deel A), in bestaande situaties betreft het een kleine aanpassing in de huidige huurovereenkomst
 2. Toestemmingsverklaring met de schriftelijke vastlegging van de hoogte van de maandelijkse duo-taks voor de verhuurder en de verklaring van verhuurder voor duo-bewoning (deel B)
 3. Premiehuurcontract tussen hoofdhuurder en onderhuurder (deel C)

 

 

Premiehuurcontract (deel A)

Dit premiehuurcontract (deel A) is een overeenkomst tussen verhuurder en hoofdhuurder. Dit premiehuurcontract wordt opgesteld op basis van de Wet Doorstroming Huurmarkt. Hierdoor kan zowel de huurder als de verhuurder het premiehuurcontract beëindigen. In bestaande situaties (transformatie) is voor deel A een kleine aanpassing in de huidige huurovereenkomst vaak al voldoende.

 

 

Toestemmingsverklaring verhuurder voor duo-bewoning (deel B)

Op basis van het huurrecht (artikel 7:244 BW) mag de hoofdhuurder van een woning deze niet in haar geheel aan een ander in gebruik geven of onderverhuren, ook niet gratis. In vrijwel alle huurcontracten staat een 'onderhuurverbod', met voor verhuurder recht op (aanvullende) schadevergoeding, en de verplichting tot afdracht van de winst die huur-der (naar schatting) heeft genoten door het handelen in strijd met dit onderhuurverbod. Dit artikel is ontstaan om te voorkomen dat een huurder onderverhuurt zonder medeweten van de verhuurder. Bij een premiehuur constructie is verhuurder volledig op de hoogte en geeft middels een toestemmingsverklaring schriftelijk toestemming voor duo-bewoning. De verhuurder ontvangt hiervoor een maandelijkse 'opslag' premie, die betaald wordt middels de duo-taks.

De 'opslag' premie voor de verhuurder is een vast bedrag van € 175 p/mnd. Deze komt tot stand door de gemiddelde 'onderhuur' winst van € 350 p/mnd te delen tussen huurder en verhuurder. Dit bedrag van € 175 wordt bij de 'huidige' huurprijs opgeteld. Dit totaal is de bruto huurprijs voor de verhuurder.

De 'duo-taks' is de maandelijkse vergoeding die de huurder - naast de maandelijkse huurprijs - aan de verhuurder betaalt. De berekening van de duo-taks is heel eenvoudig.

Berekening duo-taks: bruto huurprijs (€ 950) - kale huurprijs (€ 710) = duo-taks (€ 240).

 

 

Premiehuurcontract (deel C)

Dit premiehuurcontract (deel C) is een overeenkomst tussen hoofdhuurder en onderhuurder. Dit premiehuurcontract wordt opgesteld op basis van Wet Doorstroming Huurmarkt. Hierdoor kan zowel de hoofdhuurder als de onderhuurder het premiehuurcontract beëindigen.

 

 

Handleiding afwikkeling premiehuur

Bij toezending van onze premiehuurcontracten geven wij de betrokken partijen een zeer gedetailleerde handleiding met instructies voor alle stappen van premiehuurcontract tot aanvraag huurtoeslag. Het is erg belangrijk de instructies altijd nauwkeurig op te volgen. Voor het beste resultaat moeten de verschillende stappen altijd ook in de juiste volgorde worden uitgevoerd.

De onderwerpen die worden behandeld in deze handleiding zijn:

 1. Premiehuurcontracten (deel A en deel C)
 2. Toestemmingsverklaring verhuurder (deel B)
 3. Borggarantie Saveon
 4. DigiD
 5. Huisvestings- en omzettingsvergunning
 6. Toestemmingsverklaring hoofdhuurder
 7. Inschrijven BRP (Basisregistratie Personen)
 8. Huurtoeslag

 

> Contact

 

 

Consumentenbond huurtoeslag

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat zelfs de Consumentenbond en notarissen tips geven hoe je het recht op huurtoeslag naar jouw hand kan zetten. Lees meer...

Een premiehuurwoning is een zelfstandige huurwoning - met een huurprijs onder de liberalisatiegrens - waarvoor door de Rijksoverheid een subsidie wordt verleend.

Lees meer...

Premiehuurcontract
Premiehuurwoning

Samen maak je 't verschil. Premiehuur

© 2008 - 2018 Premiehuurwoning.nl is powered by Gies B.V.