Premiehuurwoning

Samen maak je 't verschil. Premiehuur

Home > Ontstaan van Premiehuurwoning >

Hoe is premiehuur ontstaan?

 

Het ontstaan van premiehuur is eigenlijk heel erg voor de hand liggend.

 

Wat vooraf ging...

Afgelopen jaar kwamen twee woningzoekende vriendinnen bij ons langs op kantoor. Beiden waren recentelijk gescheiden en ieder was druk bezig weer een nieuw leven op te bouwen. Zij ondervonden echter grote problemen bij het vinden van goede en betaalbare huisvesting. Ieder had een deeltijdbaan met een bruto inkomen van € 1.300 p/mnd. Uitgangspunt voor hen was dat zij best samen in een huis wilden wonen, maar dat zij niet hun complete leven wilden delen.

 

 

Huisvestingsproblemen

Tegen welke huisvestingsproblemen liepen zij aan?

  1. De wachtlijsten bij woningcorporaties waren enorm. Zij moesten rekening houden met een wachttijd tussen de 7 en 10 jaar. Een sociale huurwoning was voor hen dus op korte termijn geen optie.
  2. Elke particuliere verhuurder en verhuurmakelaar vond zowel het individuele als ook hun gezamenlijke inkomen te laag. Bij de NIBUD-norm moet het gezamenlijk bruto maandinkomen hoger zijn dan 4 keer de huur. Het gezamenlijk inkomen zou zijn € 1.300 + € 1.300 = € 2.600 : 4 = € 650, dit zou dan de maximale huurprijs zijn. Overigens individueel zou een ieder recht hebben op 100% huurtoeslag, echter bij individuele bewoning zou de maximale huurprijs dan rond € 325 p/mnd uitkomen. Er zijn momenteel nergens zelfstandige huurwoningen met zo'n huurprijs.
  3. De Belastingdienst bleef hen - als zij samen in 1 huis zouden gaan wonen - kwalificeren als 'gemeenschappelijk huishouden' (wat zij absoluut niet wilden), waardoor hun inkomens bij elkaar opgeteld werden, hierdoor verviel hun recht op huurtoeslag (huursubsidie).
  4. Beiden wilden geen kamertje huren in een 'studentenhuis'. Met hun leeftijd van 34 jaar voelden zij zich daar toch echt iets te oud voor.

 

 

Doelgroep is veel groter

Nadat wij deze casus goed bestudeerd hadden, kwamen wij tot de conclusie dat deze twee vrouwen met hun beste bedoelingen inderdaad juridisch en belastingtechnisch 'tussen wal en schip' waren beland. Kijkend naar de gehele huurmarkt konden wij de groep gedupeerde al snel uitbreiden met: 2 starters, 2 studenten, 2 vrienden, 2 vriendinnen, 1 vriend met 1 vriendin, 2 broers, 2 zussen, 1 broer met 1 zus, 2 kennissen, 2 vreemden, 2 alleenstaande ouders (met of zonder inwonende kinderen), 2 ouderen en alle denkbare combinaties hiervan.

 

 

Voordelen Belastingdienst

Normaliter zou de Belastingdienst voor beide vrouwen - als ieder apart in een sociale huurwoning zou gaan wonen - huurtoeslag moeten uitkeren (dus 2 keer!). Beide vrouwen hebben namelijk ieder een bruto inkomen van minder dan € 1.300 p/mnd. Premiehuur biedt dus ook voor de Belastingdienst voordelen en is mede daarom voor alle partijen een sympathieke oplossing. Er hoeft met premiehuur, door de Belastingdienst, slecht één keer huurtoeslag te worden uitgekeerd, daarnaast wordt slechts één woning gebruikt (minder belastend voor de woningvoorraad). Hierdoor ontstaan efficiënter woninggebruik met een evenwichtere verdeling van fiscale stimuleringsprikkels.

 

 

Huurduo = geen fiscale partners

Een huurduo bestaat altijd uit een hoofdhuurder en een onderhuurder. Omdat zij voldoen aan alle gestelde fiscale voorwaarden, vormen zij geen fiscaal partnerschap en zijn zij een legitiem huurduo. Hierdoor behoudt de hoofdhuurder volledig recht op huurtoeslag van € 354 p/mnd.

 

 

Praktijkgerichte oplossing

Laat twee meerderjarige mensen als een huurduo samen in een woonruimte wonen, zonder dat zij direct hun complete leven delen en dus zonder dat zij fiscale partners worden. Met speciale huurcontracten bereiken we deze praktijkgerichte oplossing. De speciale premiehuurcontracten bestaan uit 3 verschillende onderdelen:

  1. Premiehuurcontract tussen verhuurder en hoofdhuurder (deel A)
  2. Toestemmingsverklaring met de schriftelijke vastlegging van de hoogte van de maandelijkse duo-taks voor de verhuurder en de toestemming van verhuurder bij duo-bewoning (deel B)
  3. Premiehuurcontract tussen hoofdhuurder en onderhuurder (deel C)

 

 

Fiscale premie van € 4.250 p/j

Als hoofdhuurder volledig voldoet aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden, de onderhuurder en de woonruimte voldoen ook aan de voorwaarden en de verhuurder is overtuigd, dan stellen wij onze speciale premiehuurcontracten op en zorgen ervoor dat hoofdhuurder en verhuurder gezamenlijk jaarlijks een premie van € 4.250 eerlijk kunnen verdelen. Dit betekent bij een 'normale huurprijs' van € 775 p/mnd, dat de verhuurder ontvangt bruto € 950 p/mnd (hoger rendement) en de hoofdhuurder betaalt netto € 596 p/mnd (lagere woonlasten). Dit laatste bedrag wordt daarna door het huurduo eerlijk verdeeld in; € 596 : 2 = € 298 p/mnd.

 

> Ga naar het rekenvoorbeeld

> Contact

 

 

 

Wat is er allemaal de afgelopen periode over het onderwerp premiehuur in de media verschenen?

> Lees er alles over...

Een premiehuurwoning is een zelfstandige huurwoning - met een huurprijs onder de liberalisatiegrens - waarvoor door de Rijksoverheid een subsidie wordt verleend.

Lees meer...

Premiehuurcontract
Premiehuurwoning

Samen maak je 't verschil. Premiehuur

© 2008 - 2018 Premiehuurwoning.nl is powered by Gies B.V.