Premiehuurwoning

Samen maak je 't verschil. Premiehuur

Home > Zekerheden >

> Premiehuurwoning

> Huurduo

> Zekerheden

> Dienstverlening

De verhurende partijen kunnen bestaan uit projectontwikkelaars, professionele beleggers, woningbedrijven en onder bepaalde voorwaarden ook particulieren. Of een huurwoning in aanmerking komt voor het predikaat 'premiehuurwoning' wordt door ons bepaald na aanmelding.

 

> Aanmelden huurwoning

 

Zekerheden voor de verhuurder

 

In vrijwel alle huurcontracten staat een 'onderhuurverbod', met voor verhuurder recht op (aanvullende) schadevergoeding, en de verplichting tot afdracht van de winst die huurder (naar schatting) heeft genoten door het handelen in strijd met dit onderhuurverbod. Dit artikel is ontstaan om te voorkomen dat een huurder onderverhuurt zonder medeweten van de verhuurder. Bij premiehuur is verhuurder volledig op de hoogte en geeft zelfs schriftelijk toestemming voor duo-bewoning. Voor deze toestemmingsverklaring (voorwaardelijke ontheffing van het onderhuurverbod) ontvangt de verhuurder een maandelijkse 'opslag' premie, die betaald wordt middels de duo-taks.

 

 

Premie 'opslag' voor de verhuurder

De 'opslag' premie voor de verhuurder is een vast bedrag van € 175 p/mnd. Deze komt tot stand door de gemiddelde 'kale onderhuur' van € 350 p/mnd te delen tussen hoofdhuurder en verhuurder. Dit bedrag van € 175 wordt bij de 'marktconforme' huurprijs opgeteld. Dit totaal is de bruto huurprijs welke de verhuurder maandelijks van de huurder ontvangt.

 

 

Duo-taks

De 'duo-taks' is de maandelijkse vergoeding die de huurder - naast de maandelijkse huurprijs - aan de verhuurder betaalt. De berekening van de duo-taks is heel eenvoudig.

Berekening duo-taks: bruto huurprijs (€ 950) - kale huurprijs (€ 710) = duo-taks (€ 240).

 

 

Inkomensnorm Nibud

Wij hanteren standaard een inkomensnorm. Het bruto maand inkomen van het huurduo (hoofdhuurder + onderhuurder) dient minimaal 4 keer de netto huurprijs huurder te zijn.

 

Rekenvoorbeeld inkomensnorm

Stel als huurduo heeft een leuke huurwoning met een huidige huurprijs van € 775 p/mnd gezien. De bruto huurprijs voor de verhuurder wordt dan € 950 p/mnd (€ 775 + € 175). De netto huurprijs voor de huurder wordt als volgt berekend: bruto huurprijs (€ 950) minus de huurtoeslag (€ 354) = netto huurprijs voor de huurder (€ 596). Dit betekent dat het huurduo gezamenlijk een aantoonbaar (loonstroken e.d.) bruto maandinkomen moet hebben van minimaal € 596 x 4 = € 2.384 p/mnd.

 

 

Borggarantie Saveon

Voor veel verhuurders is het onzeker of een huurder aan zijn verplichtingen zal voldoen. Om het risico af te dekken wordt naast een gestorte waarborgsom ook een Borggarantie door de huurder (kosten huurder) afgesloten bij het huren van een premiehuurwoning. Savéon biedt een Borggarantie voor huurders met een lage jaarlijkse vergoeding. De kredietwaardigheid wordt getoetst en zodra de aanvraag geaccepteerd is, kunt u gemakkelijk uw Borggarantie afsluiten. In het premiehuurcontract (deel A) is opgenomen om een borggarantie van € 2.130 - gelijk aan 3 maanden 'kale' huur (€ 710) - af te sluiten.

> Meer informatie over Borggarantie van Saveon

 

 

Gestorte waarborgsom

Voor het voldoen van de maandelijkse financiele verplichtingen dient de hoofdhuurder bij aanvang van het premiehuurcontract een waarborgsom bij de verhuurder in bewaring te geven. De hoogte van deze waarborgsom is eenvoudig te berekenen, dit is namelijk de duo-taks voor 3 maanden. Stel de bruto huurprijs is € 950 p/mnd. Haal daar de 'kale huurprijs' van € 710 af, blijft er een duo-taks over van € 240 p/mnd. De totale te storten waarborgsom is 3 keer duo-taks van € 240 = € 720. Dit bedrag is naast de Borggarantie van Saveon een zekerheidsstelling voor de verhuurder. De normale duo-taks zal maandelijks door huurder worden voldaan door een separate bankoverschrijving aan verhuurder.

 

 

Hogere huuropbrengst bij bestaand huurcontract

Huurduo’s die voldoen aan alle voorwaarden kunnen via internet door ons geselecteerde huurwoningen uitzoeken, deze hebben een huidige huurprijs van 711 tot 950 p/mnd. Heeft een huurduo een leuke huurwoning gezien, dan zullen zij aan verhuurder en/of makelaar aangeven dat zij zelfs bereid zijn om maandelijks een royale 'opslag' premie van € 175 bovenop de huidige huur te betalen. Dit is natuurlijk ook mogelijk bij bestaande huurcontracten. Is er overeenstemming bereikt? Met ons speciale premiehuurcontract is alles administratief en juridisch goed geregeld. Onze factuur met ons vaste tarief van € 495 incl. btw richten wij altijd aan de verhuurder. Partijen zijn natuurlijk vrij om daar onderling een eerlijke verdeelsleutel in te maken.

 

 

Juridisch correcte huurcontracten

Om twee meerderjarige mensen als een huurduo samen in uw huurwoning te laten wonen, zonder dat zij direct hun complete (fiscale) leven moeten delen, hebben onze juristen één speciaal huurcontract ontwikkeld. Dit speciale premiehuurcontract bestaat uit 3 verschillende onderdelen:

  1. Premiehuurcontract tussen verhuurder en hoofdhuurder (deel A), in bestaande situaties (transformatie) zijn voor deel A een aantal kleine aanpassingen in het huidige huurcontract vaak voldoende.
  2. Toestemmingsverklaring met de schriftelijke vastlegging van de hoogte van de maandelijkse duo-taks voor de verhuurder en de toestemming van verhuurder voor duo-bewoning (deel B)
  3. Premiehuurcontract tussen hoofdhuurder en onderhuurder (deel C)

 

 

Huurproefperiode van 6, 12, 18 of 24 maanden

De verhuurder bepaalt voor het premiehuurcontract (deel A) een huurproefperiode van 6, 12, 18 of 24 maanden. De premiehuurcontracten worden opgesteld op basis van de Wet Doorstroming Huurmarkt (WDH2015). Hierdoor kan zowel de hoofdhuurder als de verhuurder het premiehuurcontract beëindigen. In bestaande situaties (transformatie) zijn voor deel A een aantal aanpassingen in het huidige huurcontract vaak voldoende of wordt er gemakshalve een nieuw premiehuurcontract (deel A) door ons opgesteld. Daarnaast moet ook hier de toestemmingsverklaring (deel B) en het andere premiehuurcontract (deel C) nog worden opgesteld.

 

 

 

Consumentenbond huurtoeslag

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat zelfs de Consumentenbond en notarissen tips geven hoe je het recht op huurtoeslag naar jouw hand kan zetten. Lees meer...

Een premiehuurwoning is een zelfstandige huurwoning - met een huurprijs onder de liberalisatiegrens - waarvoor door de Rijksoverheid een subsidie wordt verleend.

Lees meer...

Het Nibud kan berekenen over welk inkomen een huurduo moet beschikken om een bepaalde huur te kunnen betalen. Lees meer...

Premiehuurcontract
Premiehuurwoning

Samen maak je 't verschil. Premiehuur

© 2008 - 2018 Premiehuurwoning.nl is powered by Gies B.V.